شرکت دانشگاهی توسعه کشت و دام نواندیش البرز(تکدانا)

طراحی سایت

افزایش بهره وری از مسیر اصلاح نژاد است که توسعه پایدار و دست یابی به اقتصاد مقاومتی در زمینه دامپروری را به دنبال دارد.

طراحی سایت

طراحی و ساخت شیردوشی بز و گوسفند

شرکت دانشگاهی و دانش بنیان توسعه کشت و دام نواندیش البرز (تکدانا) آماده ارایه تمامی خدمات مربوط به شیردوشی بز و گوسفند اعم از طراحی سالن شیردوشی و نصب دستگاه شیردوش (سیار و ثابت) بز و گوسفند به متقاضیان و پرورش دهندگان می باشد.

طراحی سایت

پرواربندی و دام داشتی

شرکت دانشگاهی و دانش بنیان توسعه کشت و دام نواندیش البرز (تک دانا) آمادگی دارد به دامداران گرامی در زمینه پرواربندی و نگهداری و پرورش دام داشتی خدمات مشاوره  ای ارایه نماید.

کتاب و جزوه

شرکت دانشگاهی و دانش بنیان توسعه کشت و دام نواندیش البرز آمادگی دارد برای کلیه متقاضیان کتابها و جزوه های دانشگاهی را فرآهم نماید.

آنالیزهای علمی

شرکت دانشگاهی و دانش بنیان توسعه کشت و دام نواندیش البرز آمادگی انجام کلیه آنالیزهای علمی مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی را دارد.

برگزاری کلاسهای آموزشی

شرکت دانشگاهی و دانش بنیان توسعه کشت و دام نواندیش البرز آمادگی دارد کلاسهای آموزشی در همه زمینه های کمرتبط با کشاورزی، دامپروری و منابع طبیعی را با کمک اساتید دانشگاه تهران برگزار نماید.

کلاسها و دوره های آموزشی که تا کنون این شرکت با همکاری گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار نموده است به شرح زیر می باشد:

1) کارگاه آموزشی ارزیابی داده های ژنومیک

2) کارگاه آموزشی تلقیح مصنوعی بز

3) دوره مهارت آموزی پرورش بز شیری